...
dlabiznesu

FAQ

Odeslali jste daňové přiznání a co teď?

Zjistěte více o procesu daňového přiznání a opatřeních, která musíte provést. Pokud neprovedete jednu z níže uvedených akcí, pravděpodobně obdržíte nesprávný výměr (např. daňový doplatek). Žádný z kroků neignorujte a postupujte podle nich ihned po odeslání daňového přiznání na úřad.

To Do cz

Platí se za použití aplikace jenom jednou?

Za každý zdaňovací rok zaplatíte jeden kredit. Když chcete podat přiznání za roky 2015 a 2016, pak platíte za balíček dvakrát – za každý rok zvlášť.

 

Kontrolují se daňová přiznání před podáním?

Kontrolujeme pouze přiznání v balíčku PREMIUM s podporou daňového poradce. Ostatní balíčky neobsahují kontrolu poradcem.

 

Musím posílat originál potvrzení o příjmech do Holandska?

Pokud nejste přihlášení celý rok (P-form) a splňujete podmínku 90 %, pak musíte do Holandska poslat originál potvrzení o příjmech. Zde jsou potvrzení pro všechny zdaňovací roky:
PŘEJÍT NA POTVRZENÍ O PŘÍJMECH Z HOLANDSKA Z BELASTIGNDIENSTU

 

Musím posílat registraci účtu a aktualizaci adresy?

Pokud podáváte přiznání v Holandsku poprvé, nebo pokud jste v předchozích letech využívali služby daňových kanceláři, pak je vhodné poslat aktualizaci účtu a adresy. Je velmi pravděpodobné, že Belastigndienst nemá aktuální údaje, např. má účet zprostředkovatelské firmy a nikoliv Váš.

 

Co znamená podmínka 90 % příjmů v Holandsku a kdy je splněná?

Od roku 2015 zavedl Belastigndienst podmínku 90 % příjmů. Pokud ji splníte, pak máte nárok na část slevy na dani Heffingskorting. Zní to komplikovaně? Předpokládejme, že jste byli zaměstnáni pouze v Nizozemsku a nedosahovali jste příjmy v jiných zemích. Pak pak splňujete podmínku 90 %. Pokud jste ale dosahovali příjmy např. v Polsku vyšší než 10 % celkových příjmů dosažených v Polsku a Holandsku, pak podmínku 90 % nesplňujete a nemáte nárok na část B slevy Heffingskorting.

 

Nemám Jaaropgave, můžu i tak podat přiznání?

Ano, velmi často je to možné s posledním výplatním lístkem, tzv. Salarisem. Zkuste se ale obrátit na svého zaměstnavatele a požádejte ho o kopii potvrzení Jaaropgave – tato potvrzení je povinen vydávat.

 

Má přihlášení v Holandsku vliv na daňové přiznání?

Vaše přihlášení v Holandsku má klíčový vliv na typ použitého přiznání a výši daně. Při vyplňování daňového přiznání věnujte zvláštní pozornost otázce týkající se přihlášení v Holandsku. Podle konkrétních podmínek bude zvolen příslušný daňový formulář:
- M-form – pro osoby, které se přihlásily nebo odhlásily během roku
- P form – pro osoby, které byly v Holandsku přihlášené celý rok
- C Form – pro osoby bez přihlášení

 

Dostal jsem vyšší vratku, než byla uvedená v aplikaci, co mám dělat?

Pokud jste dostali více, než na co jste měli nárok, úřad to bude vždy požadovat zpět. To se týká hlavně slev TOESLAGEN. Pokud jste tedy dostali víc, než byste měli, připravte se nato, že do 2 let po Vás úřad bude požadovat vracení. Tomu můžete předejít a požádat Belastgindienst o ověření. Vyhnete se tak úrokům.

 

Jak dlouho bude trvat vyřízení daňového přiznání v Holandsku?

Úřad zpracovává přiznání 3 až někdy 36 měsíců. Vše je závislé na ověření potvrzení o příjmech z Polska. Průměrná délka zpracování ale dosahuje kolem 5 měsíců.

 

Jak si ověřím, jestli jsem podléhal sociálnímu pojištění v Holandsku?

V naší aplikaci najdete otázku týkající se sociálního pojištění. Je to velmi důležité, protože osoby osvobozené od povinnosti platit sociální pojištění, mohou počítat s vyšší vratkou daně. Osvobození od tohoto pojištění, jste mohli být, pokud:
- jste byli zaměstnanci vysláni do jiného státu a máte potvrzení A1 o placení pojistného v jiném státě
- pojištění bylo z příjmů dosažených v Holandsku zaplacené v jiném státě
Upozorňujeme ale, že 99 % zaměstnanců pracujících na základě pracovní smlouvy uzavřené podle nizozemských podmínek podléhá povinnému sociálnímu pojištění, tzv. Premie Volkverzekeringen.

 

Mám povinnost podávat daňové přiznání v Holandsku?

Povinnost podat daňové přiznání v Holandsku mají poplatníci:

  • kteří dostali písemnou výzvu k podání přiznání, tzv. Aangiftebrief
  • na základě podání daňového přiznání získají vratku daně vyšší než 16 EUR
  • na základě podání daňového přiznání musí zaplatit na dani více než 47 EUR.

Lhůta pro podání přiznání je uvedená ve výzvě a pokud ne, pak platí lhůta do 1. července následujícího zdaňovacího roku. Pokud jste tedy v roce 2019 pracovali v Holandsku, musíte přiznání podat do 1. července 2020.

 

Můžu podat přiznání M-form elektronicky?

Ano! Přestože na oficiálních stránkách úřadu je uvedeno, že tento formulář nelze podávat elektronicky, daňoví poradci s číslem BECON tuto možnost mají. Naše aplikace podporuje podání přiznání na formuláři M.

 

Proč má moje přiznání stav „Čeká na potvrzení“?

Pokud jste podali přiznání prostřednictvím aplikace, na odeslání Vašeho přiznání potřebujeme kolem 48 hodin. Během této doby se může vyskytovat stav „Čeká na potvrzení“. Po potvrzení se stav přiznání změní na Podané.

 

Přišlo mi rozhodnutí o dani Aanslag. Jak ji mám chápat?

Pokud jste dostali daňové rozhodnutí z Holandska, můžete mít problém ho pochopit. Proto jsme pro Vás připravili zevrubnou analýzu – ZOBRAZIT ANALÝZU A PŘEKLAD ROZHODNUTÍ