...

Doklady pro podání daňového přiznání v Holandsku

 

Potvrzení o příjmech v 2021

Potvrzení o příjmech v 2020

Potvrzení o příjmech v 2019

Potvrzení o příjmech v 2018

Potvrzení o příjmech v 2017

Potvrzení o příjmech 2016

Potvrzení o příjmech 2015

Upozorňujeme, že pro každý zdaňovací rok platí jiný formulář. Liší se čárovým kódem a označením. Přejděte do části VIDEO a zjistěte více o potvrzeních.

ŽÁDOST O REGISTRACI BANKOVNÍHO ÚČTU

Pokud budete podávat přiznání poprvé, musíte si zaregistrovat svůj účet. Také pokud chcete změnit dosavadní účet, musíte poslat zvláštní žádost. Zde naleznete prázdný formulář a návod na jeho vyplnění. STÁHNOUT ŽÁDOST K žádosti musíte přiložit: - kopii občanského průkazu - potvrzení/výtisk z internetového bankovnictví potvrzující vlastnictví účtu – na tomto výtisku musí být vidět Vaše jméno a příjmení a také číslo účtu. Úřad zaregistruje pouze účet, který Vám patří. Nelze registrovat účty třetích osob.

ZMĚNA DORUČOVACÍ ADRESY V HOLANDSKU

U Belastigndienstu byste měli mít nahlášenou správnou doručovací adresu. Pokud jste změnili adresu nebo modré obálky Vám nepřicházejí, podejte žádost o změnu adresy. Žádost si stáhněte zde a pošlete ji poštou – nezapomeňte ji podepsat. Adresa pro poslání žádosti: Belastingdienst/kantoor Buitenland/klantregistratie Postbus 2892 6401 DJ Heerlen The Netherlands K žádosti je vhodné přiložit kopii občanského průkazu, byť to není povinné.

VZOR PLNÉ MOCI – SBA SERVICE BERICHT AANSLAG

Pokud podáváte přiznání prostřednictvím naší aplikace, pak za několik dnů po jeho podání, obdržíte od Belastigndienstu dopis týkající souhlasu s elektronickým stahováním údajů. Konkrétně se jedná o službu Servicebericht Aanslag – tedy možnost stáhnout si rozhodnutí on-line. Tento dopis je pouze informativní a nemusíte nic dělat. Díky této možnosti si budeme moci rychleji stáhnout rozhodnutí Aanslag on-line. Na plné moci jsme uvedeni my jako oprávněná osoba ke stažení údajů. Týká se pouze let, pro která podáváte přiznání v naší aplikaci na základě naší licence a podle podmínek portálu Belastgingaangifte.pl PROHLÉDNOUT VZOR

PŘÍKLAD DAŇOVÉHO ROZHODNUTÍ AANSLAG

Dostali jste daňové rozhodnutí Aanslag, ale nerozumíte informacím a nizozemštině? Podívejte se na úplné vysvětlení v polštině, ve kterém naleznete informace o vratce daně a akceptovaných slevách na dani.   PŘÍKLAD DAŇOVÉHO ROZHODNUTÍ -> PROHLÉDNOUT VYSVĚTLENÍ

Chcete podat daňové přiznání a nevíte, jaké dokladu budete potřebovat?

Popíšeme Vám nejdůležitější přílohy k nizozemskému daňovému přiznání.

Prvním a nejdůležitějším dokladem pro podání daňového přiznání v Holandsku je potvrzení o roční výši příjmů vystavované Vaším zaměstnavatelem, tedy tzv. Jaaropgave. Na tomto dokladu je uvedena:

 • výše příjmů,
 • výše záloh na daň
 • doba zaměstnání.

Pokud jste v předchozím roce byli zaměstnáni v Nizozemsku u několika zaměstnavatelů, pak toto potvrzení by Vám měl dát každý z nich

Ale co když nemáte Jaaropgave?

V takovém případě můžete použít výplatní lístky tzv. Salaris. Na posledním z nich je zpravidla výše celkových příjmů a celková záloha na daň.

 

Potvrzení o příjmech mimo Holandsko

Dalším dokladem potřebným pro daňové přiznání v Nizozemsku je potvrzení o příjmech mimo Holandsko. Tento doklad je pro Vás povinný, pokud splňujete dvě podmínky:

 • splňujete tzv. 90% podmínku, tedy alespoň 90 % svých příjmů jste dosáhli v Holandsku
 • a po celý rok jste byli přihlášení na jeho území.

Tedy pokud jste byli po celý rok přihlášení v Holandsku a podáváte přiznání na formuláři P, pak tento doklad nebudete potřebovat. Potvrzení o příjmech musí být potvrzené polským úřadem. Každý rok platí jiný vzor.

Pokud chcete zaregistrovat číslo bankovního účtu, na který chcete dostat vratku daně z Holandska, musíte předložit dva doklady:

 • kopii občanského průkazu
 • potvrzení nebo výtisk z internetového bankovnictví, na kterém bude Vaše jméno a příjmení a číslo bankovního účtu.

Při registraci bankovního účtu jsou tyto přílohy nezbytné. Tato žádost se posílá v listinné podobě úřadu v Holandsku.

Pro použití bezplatné aplikace Belastingdienstu musíte mít zvláštní kód a heslo pro elektronický přístup. Toto heslo si můžete změnit on-line na stránkách finančního úřadu. Pokud podáváte daňové přiznání společně s partnerem, musíte k němu přiložit také jeho potvrzení o příjmech dosažených mimo Holandsko. Váš partner musí stejně jako Vy splňovat 90% podmínku. Musí také mít číslo SOFI. Pokud ještě toto číslo nemá, pak se musí také zaregistrovat.

K tomu budete potřebovat čtyři doklady:

 • kopii občanského průkazu
 • potvrzení o partnerových příjmech
 • potvrzení o společném přihlášení
 • evropské potvrzení o uzavření sňatku

 

Máte dítě?

Pak můžete získat další slevu na dítě, pokud předložíte následující doklady:

 • Evropské potvrzení o narození dítěte
 • Potvrzení o společném přihlášení s dítětem.

Pokud chcete žádat o podporu k pojistnému, musíte předložit kopii dokladu o pojištění a výplatní lístky od zaměstnavatele.

Všechny doklady se týkají nejčastějších a nejstandardnějších situací. Proto jsme zde nepopisovali případy:

 • alimentů,
 • zahraničních dividend,
 • zahraniční hypotéky.

Upozorňujeme, že většina dokladů musí mít ověřený překlad do nizozemštiny.