iStock 1072206958 1

Co je Inkomstenbelasting?

Inkomstenbelasting je výraz pro daň z příjmu. V Nizozemsku, stejně jako v Polsku, se jedná o základní daň, kterou platí všechny osoby, které v Nizozemsku dosahují legálních příjmů na základě pracovní smlouvy. Výše inkomstenbelastingu závisí na výši příjmu poplatníka. Čím vyšší je výdělek, tím vyšší je daňová povinnost, se kterou je třeba počítat. Daň z příjmů v Nizozemsku podléhá dohledu Belastingdienstu, nizozemského daňového úřadu.