...
iStock 1072206958 1

Co je Ingehouden Loonheffing?

Ingehouden Loonheffing je součet záloh na daň z příjmu a sociální pojištění. Ty nám zaměstnavatel strhává z platu po celou dobu trvání smlouvy. Určuje také maximum, které si můžeme během zúčtování vydělat. Pro označení Ingehouden Loonheffing se používají také termíny jakoloonbelasting/premie volksverzekeringen nebo loonheffing.