iStock 1072206958 1

Co je C-Form?

Formulář C je jedním ze tří hlavních daňových formulářů v Nizozemsku (spolu s formuláři M a P). Formulář C je určen pro daňové poplatníky, kteří nejsou rezidenty, což je třeba mít na paměti při přípravě ročního daňového přiznání. Umožňuje totiž nerezidentům Nizozemska vypořádat své daně s nizozemským daňovým úřadem Belastingdienst. Pokud jste rezidentem Nizozemska, měli byste formulář C nahradit formulářem P (za předpokladu, že jste byli registrovaní po celý rok). Pokud se daňový poplatník v průběhu roku odhlásí z registrace, musí použít formulář M.