...
iStock 1072206958 1

Co to jest sociaal Verzekeringsstelsel?

Sociaal Verzekeringsstelsel to holenderski system ubezpieczeń społecznych, czyli wszystkie usługi socjalne finansowane przez państwo mające na celu pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. Zajmuje się ona wszystkimi świadczeniami wypłacanymi w związku z sytuacjami utrudniającymi uzyskanie minimalnych środków do życia – bezrobociem, niepełnosprawnością, chorobą oraz emeryturą. Finansowany jest z podatków i płaconych przez osoby pracujące w tym kraju obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne.