iStock 1072206958 1

Co to jest Premie volksverzekeringen?

Premie volksverzekeringen to składki na ubezpieczenie społeczne w Holandii, które są odprowadzane przez pracodawcę od miesięcznego wynagrodzenia. Opłacanie ubezpieczenia jest obowiązkowe dla osób posiadających legalne miejsce zamieszkania na terenie Królestwa Niderlandów, a także dla nierezydentów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Do drugiej grupy zaliczyć można np. Polaków wyjeżdżających do pracy w Holandii, którzy nie posiadają statusu rezydenta podatkowego.

Dowiedz się więcej: Ubezpieczenie w Holandii – ile wynosi?