...
iStock 1072206958 1

Co to jest Periode premieplicht?

Periode premieplicht odnosi się do okresu, w którym dana osoba podlegała pod obowiązkowe ubezpieczenie w Holandii. Informacja o tym okresie brana jest pod uwagę przez holenderski urząd skarbowy (Belastingdienst) w czasie rocznego rozliczania podatku. Zdarza się, że urzędnicy błędnie uznają okres ubezpieczenia, przez co podatnik może być zmuszony do dopłaty urzędowi. W takim wypadku można odwołać się od tej decyzji.