...
iStock 1072206958 1

Co to jest Loonheffing?

Loonheffing (Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen) to termin odnoszący się do zaliczki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie społeczne w Holandii, która pobierana jest przez pracodawcę. Jednocześnie Loon, bo tak skrótowo jest nazywany, określa maksymalną kwotę zwrotu podatku z tego kraju, o którą może ubiegać się pracownik (pod warunkiem że spełnia określone warunki).

Terminu Loohheffing nie należy mylić z Loonheffingskorting oznaczającego ulgę podatkową dla pracowników.