...
iStock 1072206958 1

Co to jest Inkomstenbelasting?

Inkomstenbelasting to zwrot oznaczający podatek dochodowy. W Holandii podobnie jak w Polsce stanowi on podstawową daninę, z którą liczyć muszą się wszyscy, którzy osiągają legalne dochody na terenie Królestwa Niderlandów na podstawie umowy o pracę. Wysokość inkomstenbelasting zależna jest od tego, jak wysokie dochody osiąga podatnik. Im wyższe zarobki, tym z większym zobowiązaniem podatkowym należy się liczyć. Podatek dochodowy w Holandii pozostaje pod nadzorem Belastingdienst, czyli holenderskiego urzędu skarbowego.