...
iStock 1072206958 1

Co to jest Inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Inkomensafhankelijke combinatiekorting to ulga przeznaczona dla rodziców wychowujących małe dzieci. Jej wysokość uzależniona jest od dochodów, dlatego nie każdy ma możliwość skorzystania z takiego przywileju. Aby uzyskać ulgę na dziecko Inkomensafhankelijke combinatiekorting, należy spełnić następujące warunki:

  • dochód jest wyższy niż ustalona kwota – w 2024 roku od 6 074 €,
  • dziecko nie może mieć więcej niż 12 lat,
  • dziecko było zarejestrowane w gminie rodzica przez co najmniej 6 miesięcy,
  • nie można posiadać partnera fiskalnego.