...
iStock 1072206958 1

Co to jest Ingehouden Loonheffing?

Ingehouden Loonheffing jest to suma zaliczek wpłaconych na rzecz podatku dochodowego oraz ubezpieczenia społecznego. Odprowadzane są one przez pracodawcę od naszego wynagrodzenia przez cały okres trwania umowy. Jej wysokość wyznacza także maksymalny zwrot podatku z Holandii, jaki możemy uzyskać podczas rozliczenia. Do określenia Ingehouden Loonheffing używa się również takich terminów jakloonbelasting/premie volksverzekeringen lub loonheffing.