...
iStock 1072206958 1

Co to jest Handtekening?

Handtekenig w języku niderlandzkim oznacza podpis. W momencie, gdy mówimy o rozliczeniach podatkowych, a więc rocznych deklaracjach, termin ten odnosi się do miejsca na podpis na formularzu.