iStock 1072206958 1

Co to jest Bezwaar?

Bezwaar to termin, który oznacza odwołanie podatkowe. Podatnicy w Holandii mogą sporządzić pismo do holenderskiego urzędu skarbowego (Belastingdienst) w momencie, gdy otrzymali od urzędników nieprawidłową, niekorzystną decyzję podatkową (Aanslag). Kiedy można się odwołać? M.in. wtedy, gdy zostały błędnie obliczone przysługujące ulgi (jak np. Arbeidskorting, Combinatiekorting) czy też okres ubezpieczenia w Holandii (Periode Premieplicht).