iStock 1072206958 1

Co to jest Annmaning?

Annmaning to upomnienie dla podatnika wystawiane przez holenderski urząd skarbowy (Belastingdienst). Dokument ten stanowi swego rodzaju pouczenie dla osób, które osiągała legalne dochody na terenie Holandii i są zobowiązane do złożenia rocznej deklaracji podatkowej. Podatnicy, którzy spóźniają się z dostarczeniem do urzędu zeznania, otrzymują Annmaning – w przypadku zignorowania pisma, Belastingdienst może nałożyć na nich administracyjną karę pieniężną w wysokości do nawet kilku tysięcy euro.