iStock 1072206958 1

Co to jest Aanslagbijlet?

Aanslagbijlet to ogólne określenie holenderskich formularzy podatkowych. Do najpopularniejszych z nich należą:

  • M-form (M-bijlet) – dokument o tym oznaczeniu dedykowany jest tym osobom, które w ciągu roku wymeldowały się z Holandii lub zameldowały się w tym kraju,
  • P-form (P-bijlet) – formularz przeznaczony dla osób zameldowanych na terenie Królestwa Niderlandów przez cały rok,
  • C-form (C-bijlet) – formularz, który składany jest przez osoby niezameldowane w Holandii.

Formularze podatkowe Aanslagbijlet otrzymać można od Belastingdienst (holenderskiego urzędu skarbowego).