iStock 1072206958 1

Co to jest Inkomsten uit Jaaropgave?

Inkomsten uit Jaaropgave to roczne zestawienie dochodów, które znajdziemy na holenderskiej karcie podatkowej. Zawiera ono wszystkie wynagrodzenia i inne żródła zarobków jakie posiadaliśmy w Holandii w danym roku podatkowym. Posłuży do wyliczenia podatku w tym kraju i ustalenia, czy będziemy musieli dopłacić Belastingdienst, czy należał się nam będzie zwrot podatku z Holandii.