...

Получили сте писмо от данъчните служби със заглавие Verklaring geen privégebruik auto? Трябва да реагирате бързо, за да избегнете начисляване на данък. Каним Ви да прочетете настоящия текст.
Декларация за неизползване на автомобил за лични цели

Verklaring geen privegebruik auto list
Ако сте получили автомобил от работодателя си, работодателят трябва да прибави към Вашата заплата добавка, която Ви се полага като частно лице (т.нар. bijtelling). Обаче ползата, която получавате като частно лице, се тълкува като възнаграждение. В крайна сметка ако използвате служебна кола за лични нужди, не трябва да купувате и поддържате собствена кола. Затова при добавяне на фиктивна сума към възнаграждението нетната Ви заплата ще бъде по-ниска. Това може да звучи сложно, но данъчната служба има право да Ви начисли допълнителен данък.

Verklaring geen privégebruik auto

Ако обаче не изминавате повече от 500 километра годишно за лични нужди с автомобил на работодателя, данъчната служба не може да Ви начислява допълнителен данък. Можете да информирате за това своя работодател и данъчните органи в специална декларация, подавана писмено за дадената данъчна година. От момента на подаване от Ваша страна на попълнена и подписана декларация Вашият работодател няма да удържа добавката.

Убедително доказателство

Ако не сте подали декларация за неизползване на превозно средство за лични нужди, все пак ще трябва да доказвате, че не сте изминали повече от 500 километра за лични нужди. Най-добрият начин за доказване на това е автоматичното регистриране на пътуванията (напр. с помощта на GPS следене). Освен регистрацията на пътуванията важна част от доказателствата са също Вашата пътна книжка и всички други неща, които могат да посочат, че сте били някъде със своя автомобил в определен момент. Например: бележки за гориво, сметки за гараж, билети за паркинг и т.н. Затова се погрижете винаги да разполагате с тези документи в своя архив, данъчните органи могат да ги поискат във всеки един момент!

Смяна на работодателя в рамките на годината

Трябва да се знае, че лимитът от 500 километра се отнася за календарна година. Ако не сте разполагали с автомобил през цялата година, трябва да изчислите километрите пропорционално. Например, ако сте имали служебен автомобил само през 6 месеца и сте изминали 300 километра, общият им брой се пресмята за 12 месеца. В такъв случай трябва просто да доплатите за месеците, в които сте разполагали с автомобил.

Пример
Да приемем, че сте сменили работодателя на 1 юли, в средата на данъчната година. Работодател А Ви е предоставил автомобил за периода от януари до юни, с който сте изминали за лични нужди 200 километра в продължение на тези 6 месеца.
Ако тази тенденция продължи, за лични цели бихте изминали общо 400 километра за годината. Затова не можете да се възползвате от освобождаване от начисляване на данък.

Получавате друг автомобил

Да приемем, че изминавате 400 километра за лични цели в периода от 1 януари до 1 август с автомобил А, а от 1 август получавате друг автомобил, да го наречем автомобил Б, с който не изминавате никакви километри за лични нужди.
В този случай работодателят трябва да изчисли добавка за двата автомобила за периода, в който сте разполагали с даденото превозно средство. Тъй като с автомобил А бихте надвишили лимита от 500 км за цялата година,
работодателят има право да начисли добавка за цялата година.

Ако по-късно се окаже, че сте се възползвали неправилно от правото на освобождаване от данъка, данъчният орган ще издаде допълнително данъчно решение. В такъв случай все пак ще бъдете длъжни да платите добавката, дължима за дадения период. Данъчната администрация (Вelastigndienst) има право да проследява до 5 години назад. Ако сте се възползвали неправилно от декларацията, тъй като сте изминали повече от 500 километра за лични нужди, инспекторът
може да наложи глоба в размер на 3936 евро. Ако имате фалшиви доказателства или ако Вашият запис на километрите е неправилен, глобата възлиза максимално на 4920 евро.

Ако търсите помощ при подаване на декларацията и избягване на наказание, свържете се с нас! Пишете ни на hello@aangifte24.com – ще ви помогнем!