...

Inkomensafhankelijke Combinatiekorting - какво е това?

Автор: Maciej Wawrzyniak4 януари 2024
Oceń post
Zwrot podatku z Holandii a podatek w Polsce

Inkomensafhankelijke Combinatiekorting е данъчен кредит за деца в Нидерландия, който родителите могат да използват при определяне на годишния си доход. Той се предоставя на практика на всички законно заети лица с деца. Какви изисквания трябва да бъдат изпълнени, за да го получите? Какъв е размерът му? В днешната публикация ще се опитаме да очертаем всички фактори, свързани с данъчния кредит за деца в Нидерландия.

Данъчен кредит за деца в Нидерландия - кой може да го получи?

За да получите облекчението Inkomensafhankelijke Combinatiekorting, трябва да отговаряте на няколко строги изисквания.

Първо - трябва да сте регистрирани в Basisregistratie Personen, регистър, който се отнася за всички физически лица, които полагат труд в Нидерландия. Ако имате законна заетост, независимо дали сте местно лице или не, вашите данни вече са в регистъра на BRP. Тези данни се използват от много организации, включително от данъчните власти при предоставянето на облекчения Inkomensafhankelijke Combinatiekorting.

На второ място - трябва да имате дете на възраст под 12 години, чийто законен настойник сте вие и което е регистрирано в общината на домашния ви адрес в продължение на поне 6 месеца през 1 календарна година.

Трето - доходите ви от трудова дейност са по-високи от сумата, определена за данъчната година.

В този момент е добре да се спомене, че данъчното облекчение за деца може да се ползва до 4 години назад, дори ако вече сте подали декларация за предходните години. По-долу посочваме колко висок трябва да бъде Вашият доход от работа, за да имате право на данъчен кредит за деца.

aangifte bulgarski baner

Данъчен кредит за деца Нидерландия - за кого?

В много случаи може да има и ситуации, в които не живеете на един и същи адрес с детето си през цялото време. Все пак можете да ползвате облекчението като съжителстващ родител. Тази ситуация възниква, ако сте се договорили с бившия си партньор да споделяте ежедневните грижи и възпитанието на детето повече или по-малко поравно - детето остава с всеки от родителите минимум 156 дни в календарната година в повтарящ се ритъм.

В Нидерландия можете да поискате облекчение и за:

  • доведено дете,
  • приемно дете, само ако го отглеждате и издържате като свое дете,
  • осиновено дете,
  • дете от предишна връзка на вашия съпруг или регистриран партньор,
  • ако живеете заедно или имате съквартирант и сте данъчен партньор, считаме детето на този данъчен партньор също за
  • вашето собствено дете.

Данъчен кредит за деца в Нидерландия 2021 г. - какъв е размерът му?

Трудно е да се даде ясен отговор на въпроса колко е данъчният кредит за деца в Нидерландия. Това е така, защото размерът му зависи пряко от доходите на заявителя. Тъй като прагът на доходите се променя от година на година, размерът на облекчението ще варира от година на година, дори за едно и също лице. Отделните случаи се разглеждат индивидуално от нидерландската данъчна служба.

Ето защо си струва да използвате холандския калкулатор за възстановяване на данъци - приложението Aangifte ще ви даде точна оценка на възможната сума за възстановяване, която ще получите за дадена данъчна година, като се вземе предвид данъчното облекчение за деца.

За да претендирате за данъчен кредит за деца, първо трябва да подадете годишна данъчна декларация. Най-лесният начин да направите това е с нашето иновативно холандско приложение за данъчни декларации. С помощта на Aangifte ще попълните всички необходими полета в няколко прости стъпки, а ако имате някакви проблеми, можете да се свържете с нашите консултанти, които ще използват своите знания и опит, за да ви преведат през всички необходими формалности. Получете помощ при подаването на холандската си данъчна декларация в Полша и се възползвайте от най-благоприятното възстановяване на данъци - добре дошли.