...

Handhaving Нидерландия - какво представлява?

Автор: Maciej Wawrzyniak30 август 2023
Oceń post
Handhaving Holandia – co to jest?

Ако получавате обезщетения от UWV в Нидерландия или ако тепърва планирате да подадете съответната молба, трябва да помните, че освен редица права, които имате, сте обвързани и с редица задължения, които трябва стриктно да спазвате. В противен случай срещу вас може да бъде образувано производство за проверка "Handhaving uitvoering".

Надбавка UWV в Нидерландия - с какво се занимава тази институция?

UWV е институция, която се занимава с предоставянето на съвети и помощ при намирането на работа на всички хора, живеещи в Нидерландия. Нейната компетентност може да се сравни с тази на полската служба по труда. Това е и мястото, където се отчитаме за всички трудови застраховки, налични в страната. Това е така, защото тя се занимава с приемането на заявления и изплащането на следните обезщетения.

  • обезщетения за безработица,
  • обезщетение за болест,
  • обезщетение за неработоспособност.

WW-uitkering обезщетение за безработица - кой има право на него?

Обезщетение за безработица може да поиска всеки, който е загубил работата си в Нидерландия и който е работил поне 26 от последните 36 седмици. Можете да кандидатствате за обезщетения за безработица онлайн на адрес uwv.nl - необходимо е обаче да разполагате с персонализиран DigiD код. Важно е също така как е приключила последната ни законна заетост. Уволнението в този случай трябва да е по решение на работодателя - ако сами решим да прекратим трудовия си договор или ако бъдем уволнени не по наша вина, нямаме право на обезщетения.

aangifte bulgarski baner

Какви са задълженията на лице, което получава обезщетения за безработица в Нидерландия?

Социалното обезщетение WW-uitkering е само временен заместващ доход в случай на загуба на работа. Продължителността на обезщетението зависи от броя на отработените години, но това не означава, че след отпускането му можем просто да си вземем парите и да не предприемем стъпки за намиране на друга работа.

UWV изисква от нас да търсим активно нова работа през цялото време. Всеки месец сме длъжни да изпращаме доказателства за кандидатстване за определени позиции. Това трябва да бъде придружено и от справка за месечния доход ("Inkomstenopgave"). Ако има някаква промяна по отношение на доходите и заетостта ни, трябва да я съобщим на службата в рамките на една седмица. Нямаме право и да напускаме страната - връщайки се в Полша, ще нарушим правилата, които се прилагат по време на получаването на обезщетението. Задължени сме да останем на регистрирания си адрес в Нидерландия.

Задължително е да следваме препоръките и да спазваме правилата, наложени от службата. Това е така, защото UWV извършва редовни проверки и в случай на нередности започва така нареченото "Handhaving uitvoering", или изпълнително производство. Това може да доведе до отнемане или намаляване на обезщетенията, както и до сериозни финансови санкции.

Как изглежда една проверка, извършена от инспекторите на UWV?

Най-често валидността на обезщетението се проверява въз основа на изпратените до службата формуляри. В случай на съмнение обаче можем да очакваме посещение от инспектори на UWV. По време на проверката служителите могат да поискат представянето на различни допълнителни документи или да призоват за интервю в клона на UWV на определена дата.

Ако службата докаже, че изплатената надбавка е по-висока от дължимата и това е по наша вина (укрили сме или сме предоставили невярна информация), неправомерно събраната сума трябва да бъде върната на UWV. Ако службата потвърди, че не сме спазили приложимите разпоредби или не сме пребивавали в Нидерландия (което е необходимо при събирането на обезщетението), тя може да поиска връщане на сумата на обезщетението от момента на доказаното неизпълнение. UWV има право да наложи и финансова санкция, която може да достигне до 100% от незаконно събраното обезщетение. Ето защо е препоръчително да се запознаете подробно с нидерландските разпоредби, както и с възможните последици, преди да подадете заявление.