dlabiznesu

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Изпратихте данъчната декларация и какво сега?

Научете за процеса на данъчна декларация и действията, които трябва да предприемете. Ако не изпълните някое от действията по-долу, вероятно ще получите грешна оценка (напр. за допълнителна такса). Не пренебрегвайте нито една от стъпките и ги следвайте веднага след изпращане на данъчната декларация в офиса.

To Do BG

 

Еднократна ли е таксата за приложението?

Плащате по един кредит за всяка данъчна година. Така че, ако например искате да се отчетете за 2015 и 2016 г., трябва да платите за два пакета - за всяка година поотделно.

 

Проверяват ли се данъчните декларации преди изпращането?

 

Само декларации, закупени в пакета PREMIUM - с подкрепата на данъчен съветник - се проверяват от нас. Останалите пакети не включват проверка от съветник.

 

Трябва ли да изпратя оригинално удостоверение за доходи в Холандия?

Ако нямате разрешение за пребиваване през цялата година (P-формуляр) и отговаряте на условието 90%, трябва да изпратите оригиналното си удостоверение за доходи в Холандия. Тук ще намерите удостоверенията за всички данъчни години
ОТИДЕТЕ В УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ДОХОДИТЕ ОТ BELASTIGNDIENST

 

Трябва ли да изпратя регистрацията на сметката си и актуализация на адреса?

Ако за първи път подавате данъчна декларация в Холандия или сте използвали услугите на данъчни фирми през предходните години, препоръчваме да ни изпратите актуализация на Вашата сметка и адрес. Много е вероятно данните в Belastigndienst да са остарели и например службата да има сметката на фирмата-посредник, а не Вашата.

 

Какво представлява условието 90% в Холандия и кога е изпълнено?

От 2015 г. Belastigndienst въведе правилото 90%. Ако отговаряте на условията, имате право на данъчната част от данъчното облекчение Heffingskorting. Звучи сложно? Да предположим, че сте работили само в Холандия и не сте имали други доходи освен в Холандия. Тогава отговаряте на условието 90%. Ако обаче сте имали доходи, например в Полша и те представляват повече от 10% от общия доход от Полша и Холандия, тогава условието 90% не е изпълнено и няма да получите част В от данъчното облекчение Heffingskorting.

 

Нямам Jaaropgave - мога ли да подам декларация без него?

Да, много често е възможно да подадете декларация с последния фиш за заплата, така нареченият Salaris. Все пак, опитайте да се свържете с работодателя си и да поискате копие от документа на Jaaropgave - отговорността да издаде документа е негова.

 

Оказва ли адресната ми регистрация влияние на данъчната ми декларация?

Вашата адресна регистрация в Холандия има ключово значение за вида и резултата от Вашата данъчна декларация. Когато изготвяте данъчната си декларация, обърнете специално внимание на въпроса за вашата адресна регистрация в Холандия. В зависимост от Вашата ситуация ще бъде избран подходящ данъчен формуляр, който е:
- Формуляр M - за лица, които са се регистрирали или дерегистрирали адресно през годината
- Формуляр P - за лица, които са били адресно регистрирани през цялата година в Холандия
- Формуляр C - за лица, които не са адресно регистрирани

 

Получих по-високо възстановяване от предвиденото в приложението - какво следва?

Ако сте получили повече, отколкото Ви се полага, не забравяйте, че службата винаги ще си ги поиска обратно. Това се отнася особено за добавките TOESLAGEN. Така че, ако сте получили повече, отколкото Ви се полага, трябва да се подготвите, че до 2 години службата ще поиска възстановяване на сумата. Можете също така да изпреварите фактите и да поискате проверка от Belastgindienst - тогава можете да избегнете лихвите

 

Колко време отнема да се плати данък в Холандия?

Службата обработва декларациите в рамките на 3 до 36 месеца. Всичко зависи от проверката на удостоверението за доходи от Полша. Понастоящем обаче средното време за обработка е около 5 месеца.

 

Как да проверя дали подлежа на социално осигуряване в Холандия?

В нашето приложение ще намерите въпрос относно социалното осигуряване. Това е ключовата информация, тъй като хората, освободени от осигуряване, могат да разчитат на по-голямо възстановяване на данъка. Можете да бъдете освободени от осигуряване само ако:
- сте били командирован работник от друга държава и имате формуляр А1, потвърждаващ, че сте платили вноски в друга държава
- Вие сте били осигурени в друга държава върху доходите си, придобити в Холандия
Не забравяйте обаче, че 99% от служителите, работещи по холандски трудов договор, са включени в системата на задължителното социално осигуряване, т.нар Premie Volkverzekeringen.

 

Трябва ли да подам данъчна декларация в Холандия?

Данъкоплатците са задължени да декларират данъците си в Холандия:

  • тези, които са получили писмено искане за подаване на декларация, т.нар. Aangiftebrief
  • в резултат на подаване на данъчна декларация, ще получат възстановяване на данъци в размер на повече от 16 EUR
  • в резултат на подаване на данъчна декларация те трябва да платят повече от 47 EUR данък

Срокът за подаване на данъчната декларация е посочен в поканата, а ако не е посочен - до 1 юли на следващата данъчна година. Така че, ако сте работили в Холандия през 2019 г., трябва да подадете декларация до 1 юли 2020 г.

 

Възможно ли е да подадете формуляр M по електронен път?

Да! Въпреки че на официалния уебсайт на службата се посочва, че този формуляр не може да бъде подаден по електронен път, данъчните консултанти с номер BECON имат възможност да го направят. Нашето приложение поддържа подаване на декларация във формуляр M.

 

Защо декларацията ми е в статус "Очаква потвърждение"?

Ако сте подали декларацията си чрез приложението ни, необходими са ни около 48 часа, за да я изпратим по пощата. През това време може да се запази статусът Очаква потвърждение. След като бъде одобрена, статусът на декларацията ще се промени на Изпратена

 

Получих данъчно решение от Aanslag. Как да го прочета?

Ако сте получили данъчно решение от Холандия, може да имате проблеми с разчитането на информацията - затова сме подготвили за Вас обширен анализ - ВИЖТЕ АНАЛИЗА И ПРЕВОДА НА РЕШЕНИЕТО