...

Удостоверение за доход в Холандия

Какво трябва да не забравяме, когато попълваме данъчната декларация в Холандия?

Array
polhold3 1400x669 1
Изтеглете формуляри PDF Удостоверение за доходите 2019 г. Belastigndienst Удостоверение за доходите 2018 г. Belastigndienst Удостоверение за доходите 2017 г. Belastigndienst Удостоверение за доходите 2016 г. Belastigndienst
zod
Удостоверение за доходите Belastigndienst Холандия От 2015 г. Belastigndienst въведе задължението за документиране на доходите на специален формуляр за удостоверение за доходите. Ако отговаряте на условието, т.нар. 90 % regeling. Кога трябва да изпратите удостоверението до данъчната служба в Холандия
  • вие сте нерезидент (не сте постоянно адресно регистриран в Холандия) и използвате формуляра M или C
  • когато отговаряте на условието 90%, т.е. минимум 90% от световния Ви доход се облага в Холандия
  • искате да кандидатствате за стандартно данъчно облекчение (част В от данъчното облекчение Heffingskorting)
  • Оригиналът на удостоверението трябва да бъде изпратен в данъчната служба в Холандия. Не забравяйте, че документът трябва да бъде подписан и подпечатан от полския орган. Моля, вижте видеото за удостоверението за доходите
Всяка година формулярът е различен. Не можете да използвате например формуляра за 2015 г. за отчитане през 2019 г. Изпратете оригинала на удостоверението на адрес Belastingdienst Postbus 2577 6401DBHeerlen Holandia Ако не направите това, може да получите неблагоприятно данъчно решение от данъчната служба, което може да доведе до допълнително начисляване на данъци.