...

Социални помощи в Нидерландия - на каква подкрепа можете да разчитате?

автор: Maciej Wawrzyniak7 април 2023
Oceń post
Социални помощи в Нидерландия - на каква подкрепа можете да разчитате

 

Едно от нещата, на които обръщаме внимание, когато търсим работа в чужбина, са наличните социални помощи в страната. Това е възможност за получаване на допълнителни пари от държавата, което често е значителна мотивация за преместване. В Нидерландия такава подкрепа може да се прилага директно за наетото лице, както и за съпруга/съпругата и децата. В тази статия ще се опитаме да разгледаме накратко най-популярните помощи, от които могат да се възползват чужденците в страната, известна със своите лалета и вятърни мелници.

Kinderbijslag - детски надбавки

Едно от най-популярните социални обезщетения е възможността за получаване на Kinderbijslag, или детски надбавки в Нидерландия. То е създадено, за да подпомага родителите, като осигурява частично покриване на разходите, свързани с отглеждането и образованието на детето. Отпуска се за всяко дете на възраст под 18 години.

На какви условия трябва да отговаряте, за да кандидатствате за детски надбавки в Нидерландия? 

На първо място, трябва да сте регистриран и законно нает в страната. Размерът на доходите ви в този случай не е от значение, достатъчно е редовно да плащате социалноосигурителни вноски, които се удържат от заплатата ви.

Няма и изискване родителят и детето да живеят на един и същи адрес. Следователно е възможно да получавате обезщетението, ако детето живее извън Нидерландия. В този случай обаче трябва да потвърдите, че парите отиват за него или нея и не се използват за наши лични цели - за тази цел ще послужат копия от банкови преводи.

aangifte bulgarski baner

Колко са социалните помощи в Нидерландия? 

В зависимост от възрастта на детето ви имате право на различен размер на обезщетението. Размерът на обезщетението се изплаща на тримесечие и е както следва:

-дете на възраст до 5 години - 268,76 EUR,

-от 6 до 11 години - 327,56 EUR,

-от 12 до 17 години - 385,37 EUR.

Бюджет на Kindgebonden

Събирайки Kinderbijslag, имате възможност да получавате допълнително обезщетение за всяко дете. Kindgebonden Budget е предназначен за родители с нисък стандарт на живот, чийто общ доход не надвишава годишна сума от приблизително 49 000 EUR. В крайна сметка Belastingdienst, нидерландската данъчна служба, решава дали отговаряте на условията за получаване на надбавката.

Zorgtoeslag - субсидия за здравно осигуряване

Ако доходите ви в Нидерландия не надвишават 38 520 EUR годишно, можете да разчитате на допълнително плащане от органа под формата на субсидия за здравно осигуряване. Ако подадете навреме заявление в холандската данъчна агенция, имате шанс да получите значително по-високо възстановяване на данъка в зависимост от дохода ви - средно до 780 EUR повече. 

Можете да подадете заявлението си за възстановяване на нидерландска здравна осигуровка до 31 август, следващ годината, в която сте работили. Например: ако сте работили в Нидерландия през 2022 г., последният ден за подаване на заявлението ще бъде 31 август 2023 г.

Ако имате личен DigiD код и мястото ви на постоянно пребиваване е Нидерландия, можете да подадете заявление за Zorgtoeslag чрез профила си на правителствения уебсайт.

WW-uitkering - обезщетение за безработица

Обезщетението за безработица е временно обезщетение, което ви се отпуска, за да ви осигури временен доход, ако загубите работата си. То се полага на всеки в Нидерландия, който е загубил работата си не по своя вина и който е работил поне 26 от последните 36 месеца. Продължителността на обезщетението зависи от отработените години и се изчислява от службата въз основа на последните доходи на служителя. През първите три месеца то ще бъде 75 % от дневната ставка (средната стойност на доходите за последните 12 месеца), а през следващите месеци ще бъде само 70 % от тази ставка.

Важно е да запомним, че докато получаваме обезщетението WW-uitkering, сме длъжни да търсим активно работа и да подаваме редовно отчети за доходите си в бюрото по труда.

Как да уредя социалните помощи в Нидерландия, ако загубя работата си?

Можете да кандидатствате за социални помощи, като използвате своя персонален DigiD код на уебсайта на UWV - институцията, която се занимава с повечето социални помощи в Нидерландия.

Bijstand - социално обезщетение за хора в затруднено положение

Ако след изтичане на периода, за който ви е било отпуснато обезщетение за безработица, и въпреки активното търсене на работа, все още не сте успели да си намерите работа и да подобрите финансовото си положение, властите могат да ви отпуснат Bijstandsuitkering.

Размерът на това обезщетение е в пряка зависимост от нидерландската минимална работна заплата и е предназначено за нуждаещи се лица, които пребивават в Нидерландия повече от три месеца. Всеки случай се разглежда индивидуално от службата на съответната община и от IND (емиграционна служба за пребиваващи и непребиваващи).

Обезщетение за майчинство в Нидерландия

Отпускът по майчинство в Нидерландия е достъпен за всяка жена, която работи и получава обезщетение за безработица. Той е с максимална продължителност 16 седмици и трябва да започне най-рано 6 седмици (и най-късно 4 седмици) преди раждането. За да получавате обезщетението, трябва да предоставите на работодателя си акушерско свидетелство за бременност, а работодателят е длъжен да съобщи за това на UWV най-късно две седмици преди началото на отпуска.

В случая на бащата съществува и възможност за получаване на обезщетение (vadersverlof) - то позволява 2 дни платен отпуск след раждането и допълнителни 3 дни безплатна почивка.

Ако живеете и работите в Нидерландия, със сигурност ще се сблъскате и с подаването на годишната си данъчна декларация. Нашето иновативно холандско приложение за подаване на данъчни декларации ще ви помогне в това. Свържете се с нас и се възползвайте от нашите услуги, за да можете да се справите с всички формалности, без да напускате дома си - изцяло онлайн. Заповядайте!