...

Как да удържа данъка от Jaaropgaaf?

автор: Maciej Wawrzyniak4 април 2023
Oceń post
Как да удържа данъка от Jaaropgaaf?

Jaaropgaave, наричана още jaaropgaaf или jarograf, е холандската данъчна карта, която получавате от работодателя си, ако сте започнали легална работа в Нидерландия. Тя е изключително важен документ, тъй като е необходима за годишната данъчна декларация, която е задължителна за всички лица, работещи в Нидерландия. Какво всъщност съдържа jaaropgaaf и как да намерите необходимата информация в нея? В следващата публикация ще се опитаме да отговорим на въпроса - как да прочетете Jaaropgaaf от Нидерландия?

Откъде да се сдобиете с Jaaropgaaf от Нидерландия?

Преди да преминем към описанието на самия документ, няколко думи за това откъде всъщност можете да получите Jaaropgaaf. Всеки работодател е длъжен да попълни и издаде холандска данъчна карта на всички служители. Това трябва да стане най-късно до средата на март. Ако сте полагали труд на няколко места при други работодатели, ще получите повече от една Jaaropgaaf.

Ако по някаква причина не получавате jaaropgaaf от работата си и не можете да приложите дължимия от работодателя ви документ, холандската данъчна служба Belastingdienst може да ви издаде заместващ IB60 или разпечатка на документа от системата FLG. След това ще можете да ги използвате за уреждане на редица формалности и като заместител при подаване на молба за възстановяване на данъци от Нидерландия.

aangifte bulgarski baner

Разлики между IB60 и FLG

Документите, които Belastingdienst може да ни издаде в случай, че не можем да получим Jarogaaf, обаче са различни. Разпечатката IB60 съдържа само брутния доход и не може да се използва за уреждане на спорове, докато разпечатката FLG ще бъде пълноценен данъчен документ, който ще ни помогне да се справим с всички данъчни формалности както в Нидерландия, така и в чужбина.

Какво съдържа Jaaropgaaf?

В jaaropgaaf ще намерим много подробна информация за нашия холандски брутен доход. От този документ ще разберем също така колко точно авансов данък е бил удържан от заплатата ни, колко са вноските за здравно осигуряване и социални осигуровки.

Най-важните елементи в Jaaropgaaf - превод

По очевидни причини Jaaropgaaf се издава на нидерландски език. Дори и да работим и да печелим в тази страна, невинаги владеем езика достатъчно добре, за да се чувстваме уверени в справянето с всички данъчни формалности. Това може да ни попречи да получим най-благоприятното възстановяване на данъци от Нидерландия. По-долу е представен превод на най-важните точки в този документ.

-Loon или fiscaal loon (loon voor loonbelasting/premie volksverzekeringen) - общ доход от Нидерландия.

-Ingehouden Loonbelasting или Premie Volksverzekeringen (loonheffing или ingehouden looheffing) - авансов данък върху дохода, удържан от заплатата ви, той определя и какъв може да бъде максималният размер на данъка за възстановяване от Нидерландия.

-Arbeidskorting (verrekende Arbeidskorting) - облекчение за служителите, т.е. намаление на данъчното облагане, направено от работодателя.

-Premie ziekenfonds (ingehouden bijdrage zorgverzekeringswet) -здравна застраховка - има данъчно облекчение за лицата с най-висок данъчен праг.

-Loon zorgverzekeringswet - брутен доход, който е основа за изчисляване на здравноосигурителната вноска (за болест).

-Levensloopverlofkorting - приспадане от заплатата и социалноосигурителните вноски, свързано с продължителността на трудовия стаж - колкото по-дълъг е той, толкова по-голямо е приспадането.

-Loonheffingskorting - облекчение от данъка върху заплатите (loonbelasting) - това може да бъде облекчение за по-възрастни работници, облекчение за млади хора с увреждания, общо данъчно облекчение.

Jaaropgaave данъчно споразумение в чужбина

Когато уреждате доходите си от Нидерландия с чуждестранна данъчна служба, ще ви е необходима и данъчна карта jaaropgave. Уреждането на доходи от чужбина изисква представянето на съответното приложение в зависимост от държавата. Като разполагате с превод на jaaropgave, попълването на документа, който подавате в данъчната служба, ще бъде значително по-лесно.

Jaaropgaaf - как да подам заявление за възстановяване на данъци от Нидерландия?

Трябва да уредите своя ярограф? Не сте сигурни откъде да започнете? Използвайте нашето заявление за възстановяване на данъци от Нидерландия. Ако имате въпроси - свържете се с нас по имейл на адрес hello@aangifte24.com.