...
iStock 1072206958 1

Какво представлява Gemeente?

Gemeente е нидерландски термин за община, която е най-важната единица на административно деление в страната. Нидерландия е разделена на дванадесет провинции (те са еквивалент на полските воеводства), но повечето формалности се уреждат от жителите в общинските служби (gemeentehuis). Властта тук се упражнява от съвет на директорите (gemeentebestuur), като главното лице е кметът (burgemeester). Общината отговаря, наред с другото, за териториалното планиране, местната пътна инфраструктура, поддръжката на училищата, управлението на отпадъците или здравната и социалната политика.