iStock 1072206958 1

Какво е Voorlopige Aanslag?

Voorlopige Aanslag означава временно данъчно решение в Нидерландия. Какво ни казва този характер на декларацията? То означава, че той (нидерландският данъчен орган) е направил предварителна оценка на данъка, който трябва да се плати в даден момент (моментът, в който формулярът е предаден на ръка на данъкоплатеца), което означава, че той все още може да се промени, например вместо възстановяване може да се дължи доплащане. Окончателното решение на свой ред се взема от Aanslag.