iStock 1072206958 1

Какво е UWV?

UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) е Нидерландският институт за схеми за обезщетения на служителите. Този орган отговаря за предоставянето на застрахователни полици на нидерландските граждани. Те включват: WW, WAO, WAZ, WIA. Институтът UWV също така предоставя услуги на пазара на труда. Основните задачи на Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen включват подпомагане на служителите по време на търсенето на работа или изплащане на дължимите обезщетения.