...
iStock 1072206958 1

Какво е premium volksverzekeringen?

Премиите volksverzekeringen са социалноосигурителни вноски в Нидерландия, които се плащат от работодателя върху месечната заплата. Заплащането на осигуровката е задължително за лицата, които пребивават законно в Нидерландия, както и за нерезидентите, които подлежат на облагане с данък върху дохода. Втората група включва например поляци, които отиват да работят в Нидерландия и нямат статут на данъчно пребиваващи лица.