...
iStock 1072206958 1

Какво е Ingehouden Loonheffing?

Ingehouden Loonheffing е сумата от авансовите плащания за данък върху доходите и социално осигуряване. Те се удържат от работодателя от заплатата ни през целия период на договора. Тя определя и максималната сума, която можем да получим по време на уреждането на трудовия договор. Термини катоloonbelasting/premie volksverzekeringen или loonheffing също се използват за описание на Ingehouden Loonheffing.