iStock 1072206958 1

Какво е C-Form?

Формулярът С е един от трите основни данъчни формуляра в Нидерландия (заедно с формуляра М и формуляра Р). Формулярът С е предназначен за данъкоплатци, които не са местни лица, което трябва да се има предвид, когато изготвяте годишната си данъчна декларация. Това е така, защото тя позволява на нерезидентите на Нидерландия да уредят своите данъци с холандския данъчен орган Belastingdienst. Ако сте местно лице на Нидерландия, трябва да замените формуляр С с формуляр Р (при условие че сте били регистрирани през цялата година). Ако данъкоплатецът се дерегистрира през годината, тогава той трябва да използва формуляр М.