...
iStock 1072206958 1

Какво е Arbeidskorting?

Arbeidskorting е данъчен кредит за служителите, който намалява размера на дължимия данък в Нидерландия. Той е достъпен за лица, които са законно наети в Нидерландия (на договорна основа). Размерът на Arbeidskorting зависи от размера на заплатата. Той се изчислява като процент. Намаляването на данъчното облагане чрез облекчението се извършва от работодателя.