...

Екстериториални разходи в Нидерландия - ET Kosten

автор: Maciej Wawrzyniak21 април 2023
Oceń post
Екстериториални разходи в Нидерландия - ET Kosten

Какво е ET Kosten? Случвало ли ви се е да се сблъскате с този термин?

Това са т.нар. екстериториални разходи в Нидерландия, които се предоставят на временно наети работници. Данъчното облекчение е един от начините за намаляване на разходите за живот в страната на лалетата. Потопете се в останалата част на статията, в която ви запознаваме с най-важната информация, която трябва да знаете за ET Kosten.

Екстратериториални разходи Нидерландия - какво представляват те?

ET Kosten, или екстериториални разходи, е форма на данъчно облекчение в Нидерландия, която е създадена с цел стимулиране на нидерландския пазар на труда. Този режим е създаден за временни работници, т.е. хора, които работят в Нидерландия, но постоянно пребивават извън нея, напр. в Полша, Румъния, Чешката република и др.

Какво представляват екстериториалните разходи?

Нидерландия дава възможност за получаване на необлагаемо възстановяване на разходи, които са направени от служителите извън страната им на произход, напр. разходи, свързани с наемане на апартамент.

aangifte bulgarski baner

ET Kosten на практика, или как работи в действителност?

Как функционира на практика? Нидерландската данъчна администрация приема, че временните работници трябва да поемат двойни разходи за настаняване (в Нидерландия и в страната си на произход). Поради това такива лица могат доброволно да се откажат от част от облагаемата си заплата. В замяна на това тези служители получават необлагаемо възстановяване на разходите за т.нар. си втори дом.

Екстратериториални разходи Нидерландия 2023 г. - какво се обменя?

В рамките на данъчния кредит ET Kosten можете да обменяте:

-част от периодичната заплата (след размяната нейният размер не може да бъде по-нисък от установената минимална заплата в Нидерландия; освен това не може да надвишава и 30% от действителния размер на заплатата),

-премии за извънреден труд,

-компенсаторни отпуски,

-компенсирани надбавки за часове, които са резултат от ненормирано работно време.

ЗАБЕЛЕЖКА: използването на данъчен кредит по никакъв начин не засяга възнаграждението, свързано с извънреден труд и компенсирани часове. Освен това, когато желаете да обмените част от периодичното възнаграждение, включващо празнични дни, обменът не може да надвишава 81% от екстериториалните разходи.

ET Kosten в Нидерландия - кога можете да се възползвате?

За да се възползвате от облекчението за екстериториални разходи, трябва да са изпълнени определени условия. Първо - служителят трябва да понесе двойно повече разходи за настаняване, за които писахме по-горе.

Това обаче не е всичко. Лицата, които претендират за ET Kosten, трябва също така да платят за пътуване (напр. от Полша до Нидерландия) и да изразходват допълнителни средства за разходи за живот, т.е. суми, които служителят не би изразходвал, ако не живееше в Нидерландия.

Освен това парите, похарчени за езикови курсове, също се включват в екстериториалните разходи.

ЕТК в Нидерландия - как да се възстанови и какво още трябва да запомните?

Отговаряте ли на горепосочените условия? Тогава нищо не ви пречи да подадете молба за възстановяване на средства. Как да направите това? Трябва да съставите писмена декларация и да я изпратите на работодателя или агенцията, където сте наети на работа.

Много хора се чудят също така кой няма право на холандското данъчно облекчение ET Kosten. Добре е да знаете, че екстратериториалните разходи не са достъпни за тези, които живеят постоянно и са регистрирани в Нидерландия.

Какво още си струва да имате предвид?

Когато се възползвате от ET Kosten, трябва също така да знаете, че частта от заплатата ви, която е превърната във възстановяване, представлява основата за изчисляване на пенсионните ви права.

В същото време това преобразуване не представлява основа за начисляване, наред с другото, на дни отпуск, обезщетение за отпуск или официални празници.

Екстериториални разходи в Нидерландия - обобщение

Нидерландия е страна, която предлага на чуждестранните работници не само високи заплати, но и пакети, които намаляват разходите за живот в страната. Голяма част от чужденците, които заминават за Нидерландия, планират преди всичко да спестят възможно най-много. Ето защо ET Kosten е данъчно облекчение, за което си заслужава особено много да се знае и да се помни. Благодарение на него можем да получим доста значителна сума пари. Възстановяването може да варира от 400 до 750 евро.