...

Обяснение Отчет за доходите

 

Обяснение Отчет за доходите 2023
Обяснение Отчет за доходите 2022 г.
Обяснение Отчет за доходите 2021 г.
Обяснение Отчет за доходите 2020 г.
Обяснение Отчет за доходите 2019 г.
Обяснение Отчет за доходите 2018 г.

Не забравяйте, че за всяка данъчна година има различен шаблон на документ. Различават се по баркод и маркировка. Отидете в раздела ВИДЕО, за да научите повече за удостоверенията

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА БАНКОВА СМЕТКА

Когато се отчитате за първи път, не забравяйте да регистрирате своята банкова сметка. Освен това, ако искате да промените текущата си сметка, трябва да изпратите специално заявление. Тук ще намерите празен формуляр и инструкции за попълването му. ИЗТЕГЛЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Към заявлението трябва да приложите:
- копие от личната Ви карта
- удостоверение/извлечение от електронно банкиране, потвърждаващо, че Вие сте притежател на въпросната сметка - в извлечението трябва да са посочени Вашето име и номера на сметката. Не забравяйте, че данъчната служба ще регистрира само Ваша собствена сметка. Сметки на трети лица не могат да бъдат регистрирани.

ПРОМЯНА НА АДРЕСА ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В ХОЛАНДИЯ

Уверете се, че имате актуален пощенски адрес в Belastigndienst. Ако сте променили адреса си или сините пликове от данъчната служба не достигат до Вас, моля, незабавно изпратете заявление за промяна на адреса. Изтеглете заявлението оттук и го изпратете по пощата - не забравяйте да се подпишете. Адресът за изпращане е:

Belastingdienst / kantoor Buitenland / klantregistratie
Postbus 2892
6401 DJ Heerlen
Холандия

Би било добре, ако към заявлението прикачите и копие на личната си карта, въпреки че не е задължително.

ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО - SBA SERVICE BERICHT AANSLAG Ако се отчитате чрез нашето приложение, след няколко дни след изпращане на декларацията ще

получите писмо от Belastigndienst относно Вашето съгласие за изтегляне на данни в електронна форма. Това е точно услугата на Servicebericht Aanslag - т.е. опциите за онлайн изтегляне на решения. Писмото е информативно и не е нужно да предприемате никакви действия.

С тази услуга ще можем да изтеглим по-бързо онлайн решението на Aanslag. В пълномощното ще намерите нашите данни като лице, упълномощено да изтегли данните. Кандидатстваме само за годините, които сте посочили в нашето приложение въз основа на съгласието, дадено ни в лиценза и в съответствие с разпоредбите на уебсайта Belastgingaangifte.pl

ВИЖТЕ ШАБЛОНА

ШАБЛОН НА ДАНЪЧНОТО РЕШЕНИЕ НА AANSLAG

Получихте данъчното решение на Aanslag и не знаете как да прочетете информацията на нидерландски език? Вижте пълното обяснение на полски език, където можете да намерите информация за правото си на възстановяване на данъци, както и за признатите данъчни облекчения

 

ОБРАЗЕЦ НА ДАНЪЧНО РЕШЕНИЕ -> РАЗГЛЕДАЙТЕ ОБЯСНЕНИЕТО

Array
Jak rozliczyć

Искате да подадете данъчна декларация и се чудите какви документи ще са Ви необходими?

Нека Ви разкажем за най-важните приложения към холандската данъчна декларация

Първият и най-важен документ, който трябва да приложите към данъчната декларация в Холандия е годишното удостоверение за доходите издадено от Вашия работодател, т.е. Jaaropgave. В този документ са посочени следните атрибути:

 • размера на доходите Ви,
 • размера на внесения авансов данък
 • продължителността на трудовия Ви стаж

Не забравяйте, че ако сте работили за няколко работодатели в Холандия през последната данъчна година, трябва да получите такова удостоверение от всеки от тях

А, ако нямате Jaaropgave?

В този случай можете да използвате фишове за заплата, т.е. Salaris. Като правило последният показва общата сума на доходите и размера на платения авансов данък.

Удостоверение за доход извън Холандия

Друг документ, който трябва да се приложи към данъчната декларация в Холандия е удостоверение за доход извън Холандия. Трябва да представите този документ, ако отговаряте на две условия

 • отговаряте на изискването за получаване на 90% или поне 90% от доходите си в Холандия
 • , не сте били адресно регистрирани в Холандия през цялата година.

Така че, ако сте били адресно регистрирани в Холандия през цялата година и подавате данъчна декларация, използвайки формуляр P , този документ не Ви е необходим. Не забравяйте, че удостоверението за доходите трябва да бъде подпечатано от полски орган. За всяка година се попълва различен формуляр.

Ако искате да регистрирате номер на банкова сметка, на който искате да получите възстановяване на данък от Холандия, трябва да представите два документа :

 • копие от личната си карта
 • удостоверение или разпечатка от онлайн банкиране с номера на банковата Ви сметка до името и фамилията Ви

Тези приложения са необходими в процеса на регистрация на номер на банкова сметка. Изпращаме заявлението на хартиен носител до службата в Холандия.

Ако използвате софтуера, предоставен безплатно от Belastingdienst, трябва да имате специални кодове и парола за електронен достъп. Можете да промените тази парола онлайн на уебсайта на данъчната служба. Ако подавате обща декларация с партньор, трябва да предоставите и неговото/нейно удостоверение за доходи, получени извън Холандия. Точно като Вас, и Вашият партньор/ка трябва да отговаря на условието 90%. Той/тя също трябва да има SOFI номер. Ако няма такъв номер, тогава ще е необходима регистрацията му/й.

За целта ще са Ви необходими четири документа

 • копие от личната карта
 • удостоверения за доходите на партньора/ката
 • удостоверение за обща адресна регистрация
 • удостоверение за брак по европейски образец

А ако имате дете?

Можете да получите допълнителна облекчение, ако представите следните документи:

 • Свидетелство за раждане на детето по европейски образец
 • Удостоверение за обща адресна регистрация с детето.

Ако искате да кандидатствате за дофинансиране на Вашата осигуровка, трябва да представите копие от Вашата осигурителна полица и фишовете за заплата от Вашия работодател.

Всички документи обхващат най-често срещаните, стандартни ситуации - затова не сме обсъждали подаването на декларации, когато става въпрос за:

 • издръжка,
 • чуждестранни девиденти,
 • чуждестранна ипотека

Не забравяйте също, че повечето документи трябва да бъдат преведени от заклет преводач на нидерландски език